Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W roku 2011 spółka Zino otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowanie projektu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” działanie 2.3. „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP”. Temat projektu to „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zakup w Spółce ZINO zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP”. Dofinansowanie dotyczyło wdrożenia oprogramowania Teta Constellation, które będąc systemem klasy ERP zmodernizowało i zintegrowało działania w naszym przedsiębiorstwie.

Poziom dofinansowania z EFRR: 40%